Servis i prodaja

NUDIMO VAM SERVIS, PRODAJU I NAJAM VATROGASNIH APARATA


RADNO VRIJEME SERVISA: pon-pet od 7-15h

Voditelj servisa: 091/4717-108

FAX: 044/610-806

ADRESA: Gornje selo 98, 44317 Popovača

OIB: 28604100394

e-mail: vatrogasci.struzec@gmail.com


Posjedujemo ovlaštenja za pregled i servisiranje aparata sljedećih proizvođača:

 • PASTOR TVA
 • MGS GRUPA
 • TDS (Ogniochron aparati)
 • VATROMAX
 • IV-ER-KVC
 • TORNADO VALIDUS
 • ZOP – tehnološke usluge
 • KLALEDA D.O.O. (Total aparati)
 • PRO MIMATO
 • ZIEGLER (Gloria aparati)
 • MISTAR (Mobiak aparati)
 • ZIS Oprema

ODRŽAVANJE VATROGASNIH APARATA

Održavanje vatrogasnih aparata ispravnim i funkcionalnim obavlja se kroz redovni pregled i periodični servis. Vatrogasni aparati pregledavaju se i ispituju i sukladno propisima za opremu pod tlakom.

REDOVNI PREGLED

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja vlasnik odnosno korisnik prema uputi proizvođača, najmanje jednom u tri mjeseca.

Redovnim pregledom utvrđuje se:

 • označenost, uočljivost i dostupnost vatrogasnog aparata,
 • opće stanje vatrogasnog aparata,
 • kompletnost vatrogasnog aparata,
 • stanje plombe zatvarača, odnosno ventila vatrogasnog aparata,
 • i druge radnje propisane u uputi proizvođača.

Vlasnik odnosno korisnik vatrogasnih aparata dužan je voditi evidenciju o njihovom redovnom pregledu.

Evidencija sadrži podatke o:

 • tipu vatrogasnog aparata,
 • tvorničkom broju,
 • datumu redovnog pregleda i periodičkog servisa,
 • nazivu servisera koji je servisirao vatrogasni aparat,
 • uočenim nedostacima i njihovom otklanjanju,
 • te serijskom broju stavljene evidencijske naljepnice.

Nedostatke uočene redovnim pregledom vlasnik odnosno korisnik je obvezan odmah otkloniti sam, a ukoliko to nije moguće onda kontaktira servisera vatrogasnih aparata.

PERIODIČNI PREGLED

Periodičnim servisom provjerava se ispravnost i funkcionalnost vatrogasnog aparata i njegovih dijelova te obavlja zamjena dotrajalih i neispravnih dijelova rezervnim dijelovima odobrenim za uporabu od strane proizvođača vatrogasnog aparata.

Postupak i radnje periodičnog servisa vatrogasnih aparata, kao i unutarnji pregled spremnika vatrogasnog aparata i rokove obavljanja radnji propisuje proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik.

Periodični servis vatrogasnih aparata u uporabi obavlja se najmanje jednom godišnje, a ovisno o uvjetima smještaja i češće, te nakon svakog aktiviranja ili uočenog nedostatka na vatrogasnom aparatu.

Pri stavljanju vatrogasnog aparata, u uporabu nije potrebno izvršiti periodični servis do isteka garancije, odnosno najdulje godinu dana.

UNUTARNJI PREGLED

Vrši se svakih 5 godina, odnosno svake 2 godine za aparate starije od 15 godina.